Manager SMM (COR 325702)

Durată: 80 ore
Perioada: trimestrial

Locatie: Hotel 3*** sau 4**** in Bucuresti
Cost: 500 Euro + TVA

Costul de mai sus nu include taxa de examinare pentru acest curs autorizat de ANC, care este de 15 Euro + TVA.

Conţinut:

 • Protectia mediului: cadru institutional, legislatie;
 • Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
 • Standardul ISO 14001/2004: elemente definitorii;
 • Etapele implementarii unui SMM – ISO 14001;
 • Planificare: identificarea aspectelor de mediu, obiective, tinte, programe de management de mediu;
 • Proiectarea si elaborarea documentelor SMM;
 • Includerea Programelor de Conformare ale organizatiei in structura SMM – ISO 14001;
 • Instrumente si tehnici de implementare a documentelor SMM la nivelul organizatiei;
 • Studii de caz.

Descrierea calificarii “Manager SMM”

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei
Cod COR ocupatie: 325702
Domeniul ocupational
Administratie si management
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
Atributii si responsabilitati in domeniul protectiei mediului si/sau calitatii.
Cursul ofera participantilor cunostiintele teoretice si practice necesare construirii, exploatarii şi optimizari sistemului de management de mediu la nivelul organizatiei.
Cursantii vor beneficia de analiza aprofundata a cerintelor standardului ISO 14001. Cursantilor li se vor pune la dispozitie instrumente si tehnici specifice de implementare, cu care se vor familiariza pe parcursul unor studii de caz. O atentie deosebita se va acorda adaptarii SMM la particularitatile fiecarei organizatii.

Lectori:

 • Dr. Cicerone IONESCU – Director AUDITECO GES
 • Dr. Sergiu DIACONU – Auditor HSEQ

Cui se adreseaza:

 • Responsabililor de mediu, care doresc sa promoveze ca manageri SMM;
 • Personalului tehnic cu atributii in domeniul protectiei mediului care doreste o calificare profesionala atestata printr-o diploma recunoscuta oficial;
 • Personalului cu atributii de control si verificare in domeniul protectiei mediului din cadrul administratiei centrale sau locale;
 • Altor persoane interesate de problematica propusa.

Ce se oferă cursantilor:

 • Suport de curs in format hard si electronic;
 • Diploma de absolvire emisa de MEC, MMSSF si AUDITECO GES, in cazul promovarii examinarii finale;
 • Dejun si pauze de cafea pe durata cursului.