Studiu hidrogeologic

Studiul hidrogeologic are ca obiectiv identificarea potentialelor surse de apa – de suprafata sau de adancime – si stabilirea conditiilor de captare atat in vederea asigurarii debitului necesar, cat si in scopul evitarii generarii unui impact negativ asupra stratelor de apa subterana, respectiv asupra mediului. De asemenea, studiul hidrogeologic stabileste caracteristicile surselor de apa pentru o exploatare in conditii favorabile.

Nivelul de detaliu necesar pentru elaborarea studiului hidrogeologic este, in mod normal, proportional cu nivelul de risc prezentat de preluarea apelor, precum si de nivelul de incertitudine a informatiilor disponibile.

Ce evalueaza un Studiu Hidrogeologic?

Un Studiu Hidrogeologic este intreprins pentru a evalua aspecte precum:

 • infiltrarea si refacerea acviferului, evacuarea apelor subterane si debitul de curgere al acestora;
 • nivelul apei subterane si calea de curgere, calitatea si temperatura apei;
 • impactul cumulat al bazinului hidrografic;
 • evacuarea si impactul asupra surselor de apa potabila ale orasului.

Tipuri de studii hidrogeologice

Aceste studii pot fi de mai multe tipuri:

 • Studii hidrogeologice preliminare pentru alimentarea cu apa din sursa subterana ce cuprind : consideratii generale, consideratii tematice, consideratii despre amplasament, lucrari executate anterior, date geomofologice, date geologice, hidrogeologia zonei: complexul acvifer de suprafata, medie si mare adancime, concluziile si propunerile de lucrari si anexele grafice. Conform legislatiei in vigoare trebuie intocmit un astfel de studiu pentru orice tip de activitate, inainte de a executa un foraj (sau un grup de foraje – front de captare);
 • Studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara a captarii de apa din surse subterane, ce pot cuprinde: introducere, consideratii geomorfologice, geologice si hidrogeologice, date despre alimentarea existenta, caracteristici tehnice ale instalatiilor de captare, reglementari legislative privind instituirea zonelor de protectie sanitara dimensionarea zonelor de protectie sanitara, stabilirea perimetrului de protectie sanitara, concluziile si anexele grafice. Exista mai multe tipuri de zone de protectie sanitara, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare: zona de protectie sanitara cu regim sever, zona de protectie sanitara cu regim de restrictie si perimetrul de protectie hidrogeologica.

Etapele principale ale unui studiu hidrogeologic

Un Studiu Hidrogeologic include urmatoarele etape principale:

 • executarea, dupa caz, de puturi de apa prin foraje de mica, medie si mare adancime;
 • cercetari efectuate prin foraje si pompari;
 • inventarierea surselor de apa subterana cu caracteristicile hidrologice respective;
 • evaluarea starii stratelor acvifere;
 • determinarea nivelului hidrostatic;
 • determinarea nivelului hidrodinamic;
 • determinarea denivelarii;
 • evaluarea razei de influenta a puturilor de apa;
 • determinarea debitelor optime de exploatare;
 • identificarea starii fizice a puturilor existente;
 • analize chimice si bacteriologice.

In Romania, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor este unicul institut national de specialitate in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor. Prin urmare institutul expertizeaza si aproba toate studiile hidrogeologice elaborate in Romania.

Cadrul legal este reprezentat de urmatoarele acte normative:

 • Ordinul de Ministru nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;
 • Hotararea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

AUDITECO GES poate elabora studii hidrogeologice in baza Certificatului de atestare nr. 168 valabil pana la 16.10.2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.