Andreea CĂLIN

Andreea CĂLIN este Principal Consultant in cadrul Departamentului Tehnic al companiei.

Ea s-a specializat in pregatirea registrelor juridice care contin lista legislatiei de mediu aplicabile pentru activitatile desfasurate de anumiti clienti si in furnizarea de actualizari juridice periodice cu privire la modificarile relevante survenite.

Andreea a absolvit cursurile Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, specializarea „Controlul si Expertiza Produselor Alimentare” din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti si a urmat programul de studii universitare de master „Chimie Alimentara” din cadrul aceleasi facultati.

Inainte de a face parte din echipa AUDITECO, a lucrat ca inginer chimist al unui laborator chimic din Bucuresti, avand experienta in efectuarea analizelor chimice de mediu (pH, conductivitate, continut de oxigen, TDS, MTS, substante extractibile, TPH, anioni, metale, amoniu, fosfor, substanta uscata, BTEX, fractii petroliere, pierdere la calcinare, reziduu fix) pentru apa freatica, ape uzate, ape de suprafata, sol, namoluri, deseuri. Apoi a devenit sef al acestui laborator, avand ca sarcini si organizarea si coordonarea intregii activitati a laboratorului de analize (personal, metode utilizate, instructiuni de lucru, echipamente, reactivi, clienti, prelevare de probe, furnizori, sistem de management).

In cadrul AUDITECO, Andreea este implicata in realizarea studiilor de mediu de nivel I si II si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii autorizatiilor, acordurilor si avizelor de mediu.

Andreea a urmat cursuri de perfectionare in domeniile: calitate (“Manager sisteme de management al calitatii ISO 9001:2015 – COR:315701), mediu (“Responsabil de mediu” – COR: 325710), sanatate si securitate in munca (“Evaluator de risc si auditor SSM” – COR: 226307) si in domeniile tehnologii de remediere si transportul si dispersia contaminantilor.

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

ro_RORomanian