Studiu de evaluare adecvata

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate (EA) a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. In cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluarii de mediu ori evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integranta din acestea.

Studiul de evaluare adecvata se realizeaza in conformitate cu cerintele legale aplicabile (OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar). În urma evaluarii adecvate, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori a planului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate (EA) a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avandu-se in vedere obiectivele de conservare a acesteia. In cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluarii de mediu ori evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integranta din acestea.

Studiu de evaluare pentru Natura 2000

Natura 2000 este o retea ecologica de arii protejate ce are scopul sa mentina intr-o stare de conservare favorabila o selectie a celor mai importante tipuri de habitate si specii ale Europei.

Reteaua Natura 2000 este formata din asa-numitele situri de importanta comunitara (situri Natura 2000), care se impart in doua categorii:

 • Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanta Comunitara (SAC - Special Areas of Conservation/SCI - Sit de Importanta Comunitara) - constituite conform Directivei Habitate a Uniunii Europene, cunoscuta ca Directiva 92/43/CEE/21-mai-1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica;
 • Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA - Special Protected Areas) - constituite conform Directivei Pasari a Uniunii Europene, cunoscuta ca Directiva 79/409/CEE/02-apr-1979 privind conservarea pasarilor salbatice.

Studiul de evaluare adecvata se realizeaza in conformitate cu cerintele legale aplicabile (Ordinul de Ministru nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar). In urma evaluarii adecvate, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori a planului.

Etapele procedurii de evaluare adecvata sunt:

 • Etapa de incadrare;
 • Etapa studiului de evaluare adecvata, care contine masurile de reducere a impactului si solutiile alternative, dupa caz;
 • Etapa masurilor compensatorii, atunci cand nu exista solutii alternative si cand impactul negativ persista.

Studiul de evaluare adecvata cuprinde:

 • Informatii privind proiectul propus supus aprobarii: denumire, descriere, obiective, informatii despre productie si procese tehnologice, materii prime, substante sau preparatele chimice utilizate; localizare geografica si administrativa, modificari fizice, resurse naturale necesare, emisii si deseuri generate, cerinte legate de utilizarea terenului, durata constructiei, functionarii si dezafectarii, etc;
 • Informatii privind aria naturala protejata de interes comunitar afectata: suprafata, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate si specii, descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar afectate, statutul de conservare a speciilor si habitatelor, obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar si o descriere a starii actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • Identificarea si evaluarea impactului;
 • Masurile de reducere a impactului;
 • Solutii alternative;
 • Masuri compensatorii si un plan de implementare a acestora