Memoriul de Prezentare

Memoriul de Prezentare reprezinta documentatia tehnica elaborata in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru proiecte publice si private.

Acesta contine informatii despre caracteristicile amplasamentului propus, caracteristicile proiectului si ale activitatilor care urmeaza a fi desfasurate si potentialul impact al proiectului asupra mediului.

Redactarea unui Memoriu de Prezentare respecta continutul cadrul mentionat in Anexa 5E din Legea 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Continutul-cadru al memoriului de prezentare

 • Denumirea proiectului
 • Titular
 • Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
 • Descrierea lucrarilor de demolare necesare
 • Descrierea amplasarii proiectului
 • Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile
 • Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
 • Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.
 • Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect
 • Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
 • Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare
 • Lucrari necesare organizarii de santier
 • Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
 • Anexe – piese desenate

In cadrul procedurii de obtinere a Acordului de mediu, AUDITECO poate oferi suport si pentru realizarea Notificarii de Solicitare a Acordului de Mediu, documentatie initiala si anterioara Memoriului de Prezentare.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian