Raport de Mediu

Raportul de Mediu reprezinta o parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii acestora si se realizeaza in cadrul procedurii complete de evaluare de mediu, care are drept scop obtinerea Avizului de Mediu pentru Planuri si Programe.

Din categoria planurilor si programelor care se supun procedurii de evaluare de mediu in scopul obtinerii avizului de mediu, pot fi enumerate: planuri de amenajare a teritoriului si urbanism, programe de dezvoltare regionala/nationala, planuri de management, programe cofinantate de Comunitatea Europeana etc.

Redactarea unui Raportul de Mediu

Redactarea Raportul de Mediu trebuie sa respecte cerintele de continut impuse de legislatia in vigoare (Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe), iar parcurgerea etapelor procedurale este coordonata de agentiile de protectie a mediului, care decid daca planurile si programele pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Raportul de Mediu identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului. Informatiile furnizate in Raportul de Mediu trebuie sa fie corelate cu gradul de cunoastere si cu metodele de evaluare, continutul, nivelul de detaliu al planului sau programului si cu stadiul acestuia in procesul de luare a deciziei.

Pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmeaza sa fie integrate in planuri sau programe regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluarii de mediu, Raportul de Mediu trebuie sa tina cont de rezultatul acestei evaluari, de stadiul planului sau programului in procesul decizional, precum si masura in care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluarii.

Continutul – cadru al Raportului de Mediu

 • O descriere a continutului si a principalelor obiective ale planului sau programului si a relatiei cu alte planuri si programe relevante;
 • O descriere a starii actuale a mediului si a evolutiei sale probabile in situaţia in care planul sau programul propus nu va fi implementat;
 • Caracteristicile de mediu ale zonei care ar putea fi afectata semnificativ;
 • Probleme de mediu existente, relevante pentru plan sau program, inclusiv cele legate de orice zona care prezinta o importanta speciala pentru mediu: Situri Natura 2000- Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) si Situri de Importanta Comunitara (SCI), arii naturale protejate de interes local, national sau international, etc.
 • Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel comunitar, national sau international, relevante pentru plan sau program si modul in care acestea au fost luate in considerare in timpul pregatirii planului sau programului;
 • Potentialele efecte semnificative asupra aspectelor de mediu precum: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, etc.) si relatia dintre acestea;
 • Posibilele efecte semnificative asupra mediului in context transfrontiera;
 • Masurile propuse pentru prevenirea si reducerea oricarui efect cu impact negativ asupra mediului pe care l-ar putea avea implementarea planului sau programului;
 • Descrierea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese;
 • Descrierea masurilor pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului sau programului.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian