Documentatii Tehnice pentru Obtinerea
Avizului si Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

Avizul de Gospodarire a Apelor reprezinta actul administrativ care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic:

  • Executia proiectelor care urmeaza a fi construite pe ape sau care au legatura cu apele;
  • Obtinerea permisului de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa si din terase;
  • Aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului (PAT), planurilor urbanistice generale (PUG), precum si a planurilor urbanistice zonale (PUZ) si planurilor urbanistice de detaliu (PUD) in masura in care acestea contin proiecte/lucrari pe ape sau care au legatura cu apele.

Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor

Din punct de vedere legislativ, obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor este reglementata de Ordinul de Ministru nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de Gospodarire a Apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa. Aceasta procedura reglementeaza etapele procedurale de emitere, modificare si retragere a Avizului de Gospodarire a Apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, precum si competentele de emitere ale acestuia.

Avizul de Gospodarire a Apelor se emite dupa efectuarea unei analize privind necesitatea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa sau, dupa caz, a analizei studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii competente de Gospodarire a Apelor.

Autorizatia de Gospodarire a Apelor

Autorizatia de Gospodarire a Apelor reprezinta actul care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva si platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente si, dupa caz, desfasurarea activitatii de depozitare, manevrare si/sau transport prin conducte al substantelor periculoase sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane sau de suprafata.

Din punct de vedere legislativ, obtinerea acestui act de reglementare este conditionata de Ordinul de Ministru nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de Gospodarire a Apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii. Aceasta procedura reglementeaza etapele procedurale de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de Gospodarire a Apelor, precum si competentele de emitere a acestora.

Autorizatia de Gospodarire a Apelor se elibereaza in baza verificarii tehnice, in teren, a modului de respectare a prevederilor legale privind gospodarirea apelor pentru punerea in exploatare a lucrarilor si a exactitatii datelor cuprinse in cerere si in documentatia anexata acesteia. Pentru lucrarile noi, constatarile se efectueaza in prezenta beneficiarului, de preferinta odata cu receptia finala a investitiilor.

AUDITECO a obtinut Certificatul de atestare nr. 3 valabil pana la 01.07.2023, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in baza caruia poate elabora documentatii tehnice necesare obtinerii avizului si/sau autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

    © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

    Web Design by Danco Vision

    ro_RORomanian