Avize/acorduri/autorizatii

Raport de mediu

Raportul de mediu reprezinta o parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii acestora si se realizeaza în cadrul procedurii complete de evaluare de mediu, care are drept scop obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe.

Raport de impact asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) este documentatia realizata in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiecte publice sau private.

Evaluare Adecvata

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate (EA) a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia.

Raport de amplasament

Raportul de amplasament (RA) reprezinta o documentatie elaborata in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu, si are drept scop evidentierea starii amplasamentului, a situatiei poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei/instalatiilor supuse autorizarii si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Bilant de mediu I si II

Bilantul de mediu este un studiu care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Fisa prezentare si declaratie

Fisa de prezentare si declaratie este o componenta obligatorie a dosarului ce trebuie depus de catre titularul activitatii in scopul obtinerii sau reinnoirii Autorizatiei de Mediu.

Documentatii tehnice AGA

Activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrari de executie, consultanta în domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor se poate face numai de unitati specializate certificate de ministerul de specialitate.

Acord preluare ape uzate

Documentatia tehnica necesara obtinerii Acordului de preluare a apelor uzate pentru un amplasament este realizata in conformitate cu cerintele actuale ale operatorului retelei de canalizare.

Memoriul de Prezentare

Memoriul de Prezentare reprezinta documentatia tehnica elaborata in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru proiecte publice si private.

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

ro_RORomanian