Raport de Impact Asupra Mediului

Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM) este documentatia realizata in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiecte publice sau private.

Pentru proiectele publice sau private pentru care autoritatile competente de mediu decid necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, conform etapelor procedurale legale (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private), redactarea RIM trebuie sa respecte Ordinul nr. 269 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si categorii de proiecte ), precum si cerintele precizate in indrumarul pregatit de autoritate referitor la aspectele care trebuie tratate si la gradul de detaliere a acestora.

Raportul privind Impactul asupra Mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale carui propuneri / recomandari sunt luate in considerare in etapa de analiza a calitatii acestuia.

Tot in cadrul procedurii de evaluare a impactului pentru proiecte de investitii, AUDITECO poate redacta si „Memoriul de Prezentare”, solicitat titularului de proiect in etapa initiala a procedurii de evaluare.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, AUDITECO este atestata pentru realizarea acestor tipuri de studii.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

    © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

    Web Design by Danco Vision

    ro_RORomanian