Studiu de Evaluare Adecvata

Ariile Natura 2000

Natura 2000 este o retea ecologica de arii protejate ce are scopul sa mentina intr-o stare de conservare favorabila o selectie a celor mai importante tipuri de habitate si specii ale Europei.

Reteaua Natura 2000 este formata din asa-numitele situri de importanta comunitara (situri Natura 2000), care se impart in doua categorii:

 • Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanta Comunitara (SAC – Special Areas of Conservation/SCI – Sit de Importanta Comunitara) – constituite conform Directivei Habitate a Uniunii Europene, cunoscuta ca Directiva 92/43/CEE/21-mai-1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica;
 • Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA – Special Protected Areas) – constituite conform Directivei Pasari a Uniunii Europene, cunoscuta ca Directiva 79/409/CEE/02-apr-1979 privind conservarea pasarilor salbatice.

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate (EA) a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avandu-se in vedere obiectivele de conservare a acesteia. In cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluarii de mediu ori evaluarii impactului asupra mediului, Evaluarea Adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integranta din acestea.

Studiul de Evaluarea Adecvata se realizeaza in conformitate cu cerintele legale aplicabile (OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind Evaluarea Adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar). In urma evaluarii adecvate, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori a planului.

Etapele procedurii de Evaluarea Adecvata sunt:

 • Etapa de incadrare;
 • Etapa studiului de Evaluarea Adecvata, care contine masurile de reducere a impactului si solutiile alternative, dupa caz;
 • Etapa masurilor compensatorii, atunci cand nu exista solutii alternative si cand impactul negativ persista.

Studiul de Evaluarea Adecvata cuprinde:

 • Informatii privind proiectul propus supus aprobarii: denumire, descriere, obiective, informatii despre productie si procese tehnologice, materii prime, substante sau preparatele chimice utilizate; localizare geografica si administrativa, modificari fizice, resurse naturale necesare, emisii si deseuri generate, cerinte legate de utilizarea terenului, durata constructiei, functionarii si dezafectarii, etc;
 • Informatii privind aria naturala protejata de interes comunitar afectata: suprafata, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate si specii, descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar afectate, statutul de conservare a speciilor si habitatelor, obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar si o descriere a starii actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • Identificarea si evaluarea impactului;
 • Masurile de reducere a impactului;
 • Solutii alternative;
 • Masuri compensatorii si un plan de implementare a acestora

 

Suntem specializati in evaluari detaliate, oferind solutii personalizate care includ masuri de reducere a impactului si solutii alternative. Daca aveti nevoie de expertiza in evaluarea impactului proiectelor pe arii protejate sau de consultanta de mediu, contactati-ne aici.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian