Obtinerea Acordului de Preluare Ape Uzate

Documentatia tehnica necesara obtinerii Acordului de Preluare a Apelor Uzate pentru un amplasament este realizata in conformitate cu cerintele actuale ale operatorului retelei de canalizare.

Ce reprezinta Acordul de Preluare a Apelor Uzate?

Acordul de Preluare a Apelor Uzate reprezinta documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica. Apele uzate menajere sunt apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere igienico-sanitare. Apele uzate industriale sunt apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera.

Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin Acordul de Preluare in canalizarea publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare.

Cadru legal

Cadrul legal este reprezentat de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Hotararea de Guvern nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Hotararea de Guvern nr. 352/2005 este actul normativ in baza caruia se emite Acordul de Preluare a Apelor Uzate;
 • Hotararea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, prin care se aproba:
  • Normativ NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali. Normativul are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, inainte de evacuarea acestora in receptorii naturali, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape;
  • Normativ NTPA-002/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Normativul are ca scop stabilirea conditiilor in care se accepta evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, sau, dupa caz, in cele ale unor agenti economici industriali la care sunt racordate localitatile, astfel incat sa se asigure protectia si functionarea normala a acestora, precum si protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate;
  • Normele Tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti;

Documentatia necesara pentru obtinerea Acordului de Preluare a Apelor Uzate

Documentatia tehnica elaborata de catre AUDITECO pentru conformare si autorizare in vederea obtinerii Acordului de Preluare a Apelor Uzate cuprinde Memoriul de prezentare si declaratie, Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale semnat si insusit de reprezentantul legal al unitatii care solicita Acordul de Preluare (intocmit conform Ordinului de Ministru nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare) si lista cu utilizatorii racordati la reteaua de canalizare interna (daca este cazul). Organizatia trebuie sa puna la dispozitie si planul retelelor de apa si de canalizare.

Legislatia in vigoare confera dreptul operatorului retelei de canalizare sa solicite suplimentar documentatii, studii, buletine de analiza etc., in functie de specificul activitatilor ce urmeaza a fi autorizate, de conditiile de amplasament etc.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian