Fisa de Prezentare si Declaratie

Fisa de Prezentare si Declaratie este o componenta obligatorie a dosarului ce trebuie depus de catre titularul activitatii in scopul obtinerii Autorizatiei de Mediu.

In momentul solicitarii unei autorizatii de mediu (sau cu minim 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente), titularul activitatii trebuie sa depuna la APM cererea pentru eliberarea Autorizatiei de Mediu, Fisa de Prezentare si Declaratie si dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin o metoda (ex. anunt in mass media locala sau nationala, postarea pe pagina proprie de internet, prezentare prin posturi de radio si televiziune, etc.), planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului.

Reglementari privind protectia mediului

La elaborarea Fisei de Prezentare si Declaratie se poate tine cont de urmatoarele reglementari in vigoare privind protectia mediului:

 • Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin L nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul de Ministru nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
 • Ordinul de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;
 • Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul de Ministru nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare;

Continutul Fisei de Prezentare si Declaratie pentru Autorizatia de Mediu

Continutul Fisei de Prezentare si Declaratie este specificat in OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, in Anexa 2. Astfel, aceasta trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 • Date generale despre unitate;
 • Date specifice activitatii (activitate desfasurata, dotari, bilant de materiale, utilitati);
 • Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu (protectia calitatii apelor si sursele de ape uzate si compusii acestor ape, protectia atmosferei si sursele si poluantii pentru aer, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor si sursele de zgomot si vibratii, protectia solului si subsolului si sursele posibile de poluare a solului si subsolului, protectia impotriva radiatiilor si sursele de radiatii din activitate, protectia fondului forestier, protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii, protectia peisajului si a zonelor de interes traditional);
 • Gestiunea deseurilor (sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitaţi de deseuri rezultate), gestiunea substantelor si preparatelor periculoase (substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora), gestiunea ambalajelor (tipurile si cantitatile de ambalaje folosite);
 • Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, protectia asezarilor umane;
 • Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat (amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat);
 • Alte date si informatii privind protectia mediului;
 • Reconstructia ecologica si monitorizarea mediului.

Conform legislatiei in vigoare, continutul Fisei de Prezentare si Declaratie va fi adaptat specificului activitatii desfasurate, cerintelor legislatiei nationale si comunitare de mediu.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian