Audit de Deseuri

Auditul de deseuri reprezinta un studiu de mediu specializat, util pentru caracterizarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate de un operator economic. Auditul de deseuri consta in evaluarea sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate. Un audit al deseurilor serveste, de asemenea, pentru a evalua daca sunt respectate regulile si politicile de mediu nationale sau interne, inclusiv daca au fost atinse obiective, precum si performantele companiei auditate in prevenirea si / sau reducerea deseurilor generate de activitatile sale.

Ce cuprinde un audit de deseuri?

In general, un raport de audit de deseuri cuprinde urmatoarele capitole: introducere, informatii generale, descrierea activitatilor, categoriile de deseuri, descrierea activitatilor/proceselor de generare a deseurilor, gestiunea deseurilor (categorii, metode de depozitare, metode de eliminare/valorificare, neconformitati legislative, estimarea cantitatilor de deseuri, masurarea cantitatilor efective de deseuri si estimarea costurilor asociate gestiunii deseurilor). Planul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri bazat pe rezultatele obtinute in urma auditului de deseuri poate cuprinde: obiective de reducere aditionale, obiective de reutilizare si valorificare a deseurilor, termene propuse pentru implementarea planului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri, indicatorii propusi pentru monitorizare, autoevaluare, etc.

Reglementari privind gestiunea deseurilor

La elaborarea unui audit de deseuri se tine cont de urmatoarele reglementari in vigoare privind gestiunea deseurilor:

 • Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completarile Legii nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 92/2021 privind regimul deseurilor
 • Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Ordinul de Ministru nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Expertii AUDITECO sunt calificati sa realizeze audituri de deseuri in conformitate cu practicile de audit internationale si lucreaza impreuna cu reprezentantii companiilor-client la intocmirea si aplicarea unor programe viabile de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri.

Surse de informare utilizate la elaborarea raportului de audit de deseuri

Principalele surse de informare utilizate la elaborarea raportului de audit de deseuri sunt:

 • Documente relevante puse la dispozitie de catre beneficiar (ex: contracte incheiate cu operatori economici autorizati pentru valorificarea si eliminarea deseurilor);
 • Corespondenta cu autoritatile de mediu si/sau procese – verbale ale inspectiilor autoritatilor competente privind protectia mediului;
 • Observatii vizuale realizate in timpul vizitari amplasamentului;
 • Documente publice.

Cum ne ajuta auditurile de deseuri?

Auditurile de deseuri pot ajuta la determinarea eficientei unei companii prin monitorizarea tendintelor sau chiar ajuta compania sa economiseasca bani. Auditul de deseuri va poate eficientiza activitatea prin:

 • Contribuirea la reducerea costurilor cu materia prima;
 • Reduce riscurile asociate nerespectarii legislatiei si normelor de mediu prin evitarea sanctiunilor si a suprataxelor aplicate de autoritatile competente;
 • Eficientizeaza contractele cu tertii in ceea ce priveste valorificarea deseurilor;
 • Contribuirea la reutilizarea in mod eficient a deseurilor generate in fluxurile de productie;
 • Reduce costurile generate de eliminarea deseurilor prin dirijarea acestora catre instalatii de valorificare.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian