Bilant de mediu nivel I si II

Bilantul de mediu este un studiu care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Conform cerintelor legale (Ordinul de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu), bilantul de mediu se realizeaza cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului astfel:

  • BM nivel I presupune culegerea de date si informatii relevante, fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat;
  • BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.

In cadrul procedurii de autorizare, AUDITECO GES poate redacta si alte documentatii solicitate titularului de activitate pe parcursul procedurii de autorizare de mediu, si anume: a) fisa de prezentare si declaratie, solicitata titularului de activitate in etapa initiala a procedurii de autorizare; b) studiu de evaluare a riscului, solicitat dupa finalizarea BM nivel II, daca autoritatea de mediu il considera necesar s.a.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.

Bilantul de mediu este un studiu care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea bilanturilor de mediu este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Reglementari pentru elaborarea bilanturilor de mediu

La elaborarea bilanturilor se tine cont de reglementarile in vigoare privind protectia mediului, principalele titluri fiind urmatoarele:

  • Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin L nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;
  • Ordinul de Ministru nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;

Tipuri de bilanturi de mediu

Conform cerintelor legale, bilantul de mediu se realizeaza cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului.

Bilantul de mediu nivel I presupune culegerea de date si informatii relevante, fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat. Mai exact, sectiunile bilantului de mediu nivel I trebuie sa identifice domeniile in care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele si instalatiile analizate, poate fi semnificativ.

Bilantul de mediu nivel II consta in prelevarea de probe de pe amplasamentul in cauza si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii. In cazul in care este posibil, se recomanda prelevarea unei probe-etalon dintr-o zona invecinata care nu este afectata de poluare, pentru a se putea stabili o valoare-cadru cu care sa se compare rezultatul probelor din zona poluata. Realizarea bilantului de mediu nivel II se face intr-una dintre urmatoarele situatii:

  • daca un bilant de mediu nivel I evidentiaza o poluare potential semnificativa a unui amplasament, in acest caz, autoritatile de mediu competente solicita realizarea unui bilant de mediu de nivel II;
  • bilantul de mediu nivel II poate fi realizat in acelasi timp cu bilantul de mediu nivel I, in cazul in care autoritatea de mediu competenta stabileste de la inceput ca poate exista o poluare potential semnificativa pe amplasamentul in cauza.

In cadrul procedurii de autorizare, AUDITECO GES poate redacta si alte documentatii solicitate titularului de activitate pe parcursul procedurii de autorizare de mediu, si anume: a) fisa de prezentare si declaratie, solicitata titularului de activitate in etapa initiala a procedurii de autorizare; b) studiu de evaluare a riscului, solicitat dupa finalizarea Bilantului de Mediu de nivel II, daca autoritatea de mediu il considera necesar etc.