Bilant de mediu nivel I si II

Bilantul de mediu este un studiu care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Conform cerintelor legale (Ordinul de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu), bilantul de mediu se realizeaza cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului astfel:

  • BM nivel I presupune culegerea de date si informatii relevante, fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat;
  • BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.

In cadrul procedurii de autorizare, AUDITECO GES poate redacta si alte documentatii solicitate titularului de activitate pe parcursul procedurii de autorizare de mediu, si anume: a) fisa de prezentare si declaratie, solicitata titularului de activitate in etapa initiala a procedurii de autorizare; b) studiu de evaluare a riscului, solicitat dupa finalizarea BM nivel II, daca autoritatea de mediu il considera necesar s.a.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.