Fisa de prezentare si declaratie

Fisa de prezentare si declaratie este o componenta obligatorie a dosarului ce trebuie depus de catre titularul activitatii in scopul obtinerii sau reinnoirii Autorizatiei de Mediu.

In momentul solicitarii unei autorizatii de mediu (sau cu minim 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente), titularul activitatii trebuie sa depuna la APM cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si declaratia si dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin o metoda (ex. anunt in mass media locala sau nationala, postarea pe pagina proprie de internet, prezentare prin posturi de radio si televiziiune, etc.).

Continutul fisei de prezentare si declaratie este specificat in OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, in Anexa 2. Astfel, aceasta trebuie sa contina 12 puncte, si anume: date generale despre unitate, date specifice activitatii (activitate desfasurata, dotari, bilant de materiale, utilitati), surse de poluanti si protectia factorilor de mediu, gestiunea deseurilor, gestiunea substantelor si preparatelor periculoase, gestiunea ambalajelor, incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, protectia asezarilor umane, respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat, alte date si informatii privind protectia mediului, reconstructia ecologica si monitorizarea mediului.

Conform legislatiei in vigoare, continutul fisei de prezentare si declaratie va fi adaptat specificului activitatii desfasurate, cerintelor legislatiei nationale si comunitare de mediu.