Implementare de Sisteme de Management Integrate: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001:2018

Consultantii AUDITECO GES au competenta de a acorda asistenta tehnica organizatiilor in procesul de implementare a sistemelor de management integrate in conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 si IS0 45001 sau pentru a integra ISO 14001 şi ISO 45001 in sistemele de management al calitatii deja existente.

Compania noastra aplica solutii software eficiente de gestiune a datelor prin utilizarea unor programe usor accesibile precum Excel sau Access. AUDITECO GES ofera consultanta pentru:
 

 • Instruirea echipelor de implementare SMI din cadrul organizatiei pentru construirea si implementarea SMI conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001;
 • Instruirea sefilor de departamente ai organizatiei pentru a:
  • identifica si descrie procesele coordonate;
  • identifica si studia riscurile de mediu, sanatate si securitate in munca;
  • identifica si planifica eventualele situatii de urgenta;
 • Identificarea şi descrierea proceselor organizatiei si stabilirea cerintelor sistemului de management integrat (SMI) calitate-sanatate-mediu aplicabile fiecarui proces;
 • Identificarea riscurilor de asigurarea calitatii, de mediu si sanatate - securitate in munca corelate cu sarcinile angajatilor si locurile de munca;
 • Identificarea si planificarea eventualelor situatii de urgenta;
 • Identificarea si evaluarea aspectelor de calitate, mediu si sanatate - securitate;
 • Identificarea obiectivelor si tintelor SMI si elaborarea Programului de Management Integrat;
 • Elaborarea si diseminarea Politicii SMI;
 • Realizarea sistemului documentar SMI;
 • Implementarea SMI la toate nivelele operationale ale organizatiei;
 • Instruirea auditorilor interni cu scopul de a monitoriza buna desfasurare a proceselor si imbunatatirea continua a SMI;
 • Pre-evaluare a implementarii SMI pentru asigurarea conformarii cu cerintele standardelor ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001 in vederea certificarii