Raport de impact asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) este documentatia realizata in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiecte publice sau private.

Pentru proiectele publice sau private pentru care autoritatile competente de mediu decid necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, conform etapelor procedurale legale (Hotararea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private si Ordinul Ministrului nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private), redactarea RIM trebuie sa respecte cerintele de continut precizate de legislatia in vigoare (Ordinul de Ministru nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului), precum si cerintele precizate in indrumarul pregatit de autoritate referitor la aspectele care trebuie tratate si la gradul de detaliere a acestora.

Raportul privind impactul asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale carui propuneri / recomandari sunt luate in considerare in etapa de analiza a calitatii acestuia.

Tot in cadrul procedurii de evaluare a impactului pentru proiecte de investitii, AUDITECO GES poate redacta si "memoriul de prezentare", solicitat titularului de proiect in etapa initiala a procedurii de evaluare.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.