Raport de mediu

Raportul de mediu reprezinta o parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii acestora si se realizeaza în cadrul procedurii complete de evaluare de mediu, care are drept scop obtinerea Avizului de Mediu pentru Planuri si Programe.

Din categoria planurilor si programelor care se supun procedurii de evaluare de mediu in scopul obtinerii avizului de mediu, pot fi enumerate: planuri de amenajare a teritoriului si urbanism, programe de dezvoltare regionala/nationala, planuri de management, programe cofinantate de Comunitatea Europeana etc.

Redactarea Raportului de mediu trebuie sa respecte cerintele de continut impuse de legislatia in vigoare (Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe), iar parcurgerea etapelor procedurale este coordonata de agentiile regionale de protectie a mediului, care decid daca planurile si programele pot avea efecte semnificative asupra mediului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.