Studiu de evaluare adecvata

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate (EA) a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. In cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluarii de mediu ori evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integranta din acestea.

Studiul de evaluare adecvata se realizeaza in conformitate cu cerintele legale aplicabile (OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar). În urma evaluarii adecvate, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori a planului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.