Compania din Industria extractivă a petrolului: Bilanturi de Mediu nivel I si II pentru obtinerea Autorizatiilor de Mediu

  • Compania din Industria extractivă a petrolului: Bilanturi de Mediu nivel I si II pentru obtinerea Autorizatiilor de Mediu imagine 1

Client: Companie din industria extractiva petrol si gaze

Locație: Targu Jiu

Servicii oferite: Bilanțuri de Mediu nivel I si II

AUDITECO GES a fost contractata de catre un Client din domeniul industriei extractive petrol si gaze pentru a realiza Bilanturi de Mediu de Nivel I si II  conform OM 184/1997 pentru 11 sectii, respectiv 93 de puncte de lucru cu scopul de a obtine Autorizatiile de Mediu pentru acestea.   

Bilanturile de Mediu nivel I au fost intocmite in scopul obtinerii de informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatilor desfasurate pe amplasamentele investigate.

Bilanturile de mediu de nivel II au avut drept scop investigarea tuturor amplasamentelor aferente celor 11 sectii, in vederea identificarii nivelului de poluare cu poluanti specifici activitatilor desfasurate pe acestea, precum si a principalelor masuri necesare pentru limitarea efectelor negative asupra calitatii factorilor de mediu. Investigatiile in teren au presupus foraje de mica si medie adancime (manuale si mecanizate), echiparea unora dintre acestea, prelevarea unui numar total de 275 probe sol, 25 probe apa subterana si 26 probe apa de suprafata.

In urma depunerii documentatiei si a revizuirii acesteia de Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, Clientul a primit Autorizatiile de Mediu pentru toate cele 93 de locatii.