Obtinerea Acordului de Preluare Ape Uzate

Documentatia tehnica necesara obtinerii Acordului de preluare a apelor uzate pentru un amplasamentul este realizata in conformitate cu cerintele actuale ale operatorului retelei de canalizare.

Documentatia tehnica elaborata de catre AUDITECO GES cuprinde urmatoarele elemente: Memoriul de prezentare si declaratie, Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale si lista cu utilizatorii racordati la reteaua de canalizare interna (daca este cazul).

Legislatia in vigoare confera dreptul operatorului retelei de canalizare sa solicite suplimentar documentatii, studii, buletine de analiza etc., in functie de specificul activitatilor ce urmeaza a fi autorizate, de conditiile de amplasament s.a.