Raport de investigare detaliata si evaluare a riscului

Etapa de investigare detaliată și evaluare a riscului are ca rol confirmarea existenței contaminării și intensitatea acesteia. De asemenea, scopul acestei etape este și de analiza şi estima probabilitatea apariţiei efectelor negative asupra mediului în relaţie cu poluanţii identificaţi.

Legea 74/2019 stipulează că deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat este obligat să realizeze investigarea detaliată și evaluarea riscului dacă se încadrează în una dintre situațiile de mai jos:

  • dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului sitului potenţial contaminat;
  • dacă utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potenţial contaminat este pentru o folosinţă sensibilă;
  • dacă un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deşeuri, închis şi monitorizat postînchidere în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deşeurilor;
  • la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului;
  • la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi.

AUDITECO GES a urmarit, in cadrul a peste 100 de proiecte pentru companii din mediul privat, determinarea conditiilor de calitate a mediului geologic printr-o abordare eficienta si bine orientata, bazata pe colectarea de date relevante (prin prelevarea de probe de sol, apa subterana si apa de suprafata, analize chimice de laborator, teste in-situ privind caracteristici chimice ale solului si apei subterane) asociate naturii amplasamentelor investigate. Specialistii nostri interpreteaza datele din teren pentru evaluarea calitativa si cantitativa a contaminarilor existente pe un amplasament si evaluarea riscurilor generate de existenta contaminarilor, cu scopul de a sustine demersuri ulterioare de remediere a amplasamentului.