Studiu de risc

Un studiu de risc (SR) este cerut de catre Agentia pentru Protectie a Mediului (APM) atunci cand s-a dovedit ca exista o poluare semnificativa pe un anumit amplasament.

Conditiile ce trebuie indeplinite de SR sunt stipulate in anexele A.4, A.4.1 si A.4.2. ale Ordinului de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu. In anexa A.4 evaluarea riscului este definita drept un proces pentru identificarea, analizarea si controlul pericolelor induse de prezenta unor substante periculoase.

In abordarea AUDITECO GES, evaluarea riscului implica estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale si probabilitatea unei manifestari periculoase) si calcularea riscului (incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau pentru mediul afectat).

Factorii evaluarii riscului tin de triada sursa-cale-receptor si sunt:

  • Pericol/sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare);
  • Calea de actionare (drumul de la sursa la tinta);
  • Tinta/receptor (obiectivele asupra carora se actioneaza).