Ce este un studiu de risc

Un studiu de risc (SR) este cerut de către Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) atunci când s-a dovedit că există o poluare semnificativă pe un anumit amplasament.
Condiţiile ce trebuie îndeplinite de SR sunt stipulate în anexele A.4, A.4.1 si A.4.2. ale Ord. 184/1997. În anexa A.4 evaluarea riscului este definită drept un proces pentru identificarea, analizarea şi controlul pericolelor induse de prezenţa unor substanţe periculoase.

În abordarea Auditeco, evaluarea riscului implica estimarea (incluzând identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale şi probabilitatea unei manifestari periculoase) şi calcularea riscului (incluzând cuantificarea importanţei pericolelor şi consecinţelor pentru persoane şi/sau pentru mediul afectat).

Factorii evaluării riscului ţin de triada sursă-cale-receptor şi sunt:

1. Pericol/sursă (poluanţi, toxicitate, efecte particulare);
2. Calea de acţionare (drumul de la sursă la ţintă);
3. Ţintă/receptor (obiectivele asupra cărora se acţionează)

 

 

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

en_USEnglish (United States)