Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate: obligatii, termene, etape – partea II

Autor: Mihai Constantin, Senior Consultant

Așa cum am menționat și în articolul anterior pe această temă, Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate stipulează o serie de obligații legale ale deținătorilor de terenuri pe care au avut/au loc activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului, precum și ale autorităților publice locale și centrale.

Prezentul articol abordează procedura realizării investigațiilor ulterioare etapei de investigare inițială, respectiv investigarea detaliată și evaluarea riscului, pentru cazurile în care agenția județeană pentru protecția mediului decide efectuarea acestei etape.

Etapa de investigare detaliată și evaluare a riscului are ca rol confirmarea existenței contaminării și intensitatea acesteia. De asemenea, scopul acestei etape este și de analiza şi estima probabilitatea apariţiei efectelor negative asupra mediului în relaţie cu poluanţii identificaţi.

Articolul 23 din Legea 74/2019 stipulează că deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat este obligat să realizeze investigarea detaliată și evaluarea riscului dacă se încadrează în una dintre situațiile de mai jos:

  • dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului sitului potenţial contaminat;
  • dacă utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potenţial contaminat este pentru o folosinţă sensibilă;
  • dacă un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deşeuri, închis şi monitorizat postînchidere în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deşeurilor;
  • la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului;
  • la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi.

Această etapă se concretizează prin elaborarea unui raport de investigare detaliată și evaluare a riscului, întocmit de către experți persoane fizice sau juridice atestate. Raportul trebuie depus la agenția județeană pentru protecția mediului în termen de 120 de zile lucrătoare de la data la care operatorul economic/deţinătorul terenului a primit notificarea privind necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului.

 

Articolul 30 detaliază pașii următori depunerii raportului la agenția județeană pentru protecția mediului:

(1) În urma analizei raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului potenţial contaminat, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide, potrivit anexei nr. 7 şi în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului, următoarele:

 

  1. a) în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi se situează sub valorile pragului de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, nu se stabilesc măsuri speciale şi situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru orice folosinţă”;
  2. b) în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de alertă pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă”. În această situaţie, terenul intră sub interdicţia oricărui tip de folosinţă sensibilă;
  3. c) în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit contaminat”;
  4. d) în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de intervenţie pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenului, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit contaminat”.

 

(2) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu potenţial de contaminare, deţinătorul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător raportul de investigare detaliată şi evaluare a riscului sitului potenţial contaminat însoţit de decizia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile alin. (1).

Agenția județeană pentru protecția mediului realizează și administrează lista județeană a siturilor contaminate, în care include siture încadrate ca situri contaminate. Această listă este actualizată permanent și disponibilă publicului.

Articolul următor va aborda procedura care va trebui parcursă în cazul în care amplasamentul este încadrat ca sit contaminat de către agenția județeană pentru protecția mediului și este impusă remedierea acestuia.

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

ro_RORomanian