Certificate si atestate

Certificatele si atestatele AUDITECO GES dovedesc si garanteaza calitatea serviciilor pe care le oferim.

AUDITECO GES ofera garantia excelentei tehnice si a flexibilitatii in abordarea problemelor de mediu, fiind atestata, in conformitate cu cerintele legale in vigoare, de catre Ministerul Mediului si Padurilor. AUDITECO GES este inregistrata in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la poziţia 274, acest fapt conferindu-i dreptul de a elabora toate tipurile de studii din domeniul protectei mediului.

De asemenea, AUDITECO GES poate elabora documentatii tehnice necesare obtinerii avizului si/sau autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu Certificatul de atestare nr. 62 valabil pana la 05.08.2016 si studii hidrogeologice, in conformitate cu Certificatul de atestare nr. 20 valabil pana la 05.06.2018, emise de catre Ministerul Mediului.

AUDITECO GES are implementat un Sistem Integrat de Management (Calitate-Mediu-Sanatate-Securitate ocupationala) in conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007, certificat de catre TÜV Hessen (Germania), aceasta reprezentand o recunoastere a  standardelor inalte de calitate pe care compania noastra le aplica. 

Certificate ISO

Certificat TUV PROFI CERT Germania al sistemului de management al calitatii implementat in compania AUDITECO GES conform ISO 9001:2008

Certificat TUV PROFI CERT Germania al sistemului de management al mediului implementat in compania AUDITECO GES conform ISO 14001:2009

Certificat TUV PROFI CERT Germania al sistemului de management sanatate-securitate ocupationala implementat in compania AUDITECO GES conform OHSAS 18001:2007


Certificate Registrul National

Certificat de inregistrare - in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a studiilor de mediu, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind astfel atestata pentru realizarea urmatoarelor tipuri de studii:

  • Raport de mediu (RM)
  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Bilant de mediu (BM)
  • Raport de amplasament (RA)
  • Raport de securitate (RS)
  • Studiu de evaluare adecvata (EA).

Certificate Managementul Apelor

Certificat pentru gospodarirea apelor
AUDITECO GES este certificata, in conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 si Ordinul Ministrului Mediului si al Dezvoltarii Durabile nr. 1671/25.10.2007, pentru a efectua lucrari in domeniile:
b) intocmirea studiilor hidrogeologice si
d) elaborarea documentatiilor pentru eliberarea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor.


Certificate ANC

AUDITECO GES este autorizat ca furnizor de formare profesionala pentru organizarea programelor de perfectionare pentru ocupatiile:

  • AUDITOR DE MEDIU (cod COR 325703).
  • MANAGER SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU (cod COR 325702).

 


Certificate de excelenta

Certificat de Apreciere oferit de USAID si Chemonics International in cadrul proiectului SEPIC – Componenta SMM si Prevenirea Poluarii.

Certificat de Apreciere oferit de USAID si Chemonics International in cadrul proiectului Sisteme de management de mediu si prevenirea poluarii in organizatii si regii de apa din Romania.


Atestate de membru

Atestat de Membru al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei Bucuresti

Atestat de Membru al Camerei de Comert Britanico - Romane

 

Atestat de Membru al IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment – www.iema.net