Companie de constructii - Proiect tehnic si supervizare lucrari de remediere

  • Companie de constructii - Proiect tehnic si supervizare lucrari de remediere imagine 1
  • Companie de constructii - Proiect tehnic si supervizare lucrari de remediere imagine 1
  • Companie de constructii - Proiect tehnic si supervizare lucrari de remediere imagine 1
  • Companie de constructii - Proiect tehnic si supervizare lucrari de remediere imagine 1

Client: Companie de constructii, Romania

Localizare: Bucuresti, Romania

Sector: Constructii, imobiliare

Servicii oferite: investigatii de teren, proiect tehnic, lucrari de remediere

AUDITECO GES a fost contractata de catre o importanta companie internationala de constructii pentru a intocmi proiectul tehnic de remediere si pentru a superviza lucrarile de remediere pe un amplasament neconstruit situat in Bucuresti, Romania.

Se intentiona dezvoltarea pe amplasament a unui complex comercial si existau incertitudini privind istoricul terenului; din informatii nedocumentate, pe amplasament ar fi fost depozitate deseuri municipale amestecate si deseuri din constructii si demolari in ultima parte a secolului 20, iar ulterior suprafata terenului a fost nivelata. Investigatiile de teren intreprinse de AUDITECO GES pe amplasament au scos in evidenta existenta unei matrice eterogene de deseuri nesortate cu continut ridicat de materie organica. AUDITECO GES a utilizat datele complexe din teren privind calitatea pamantului pentru a delimita spatial zonele si adancimile contaminate si pentru a intocmi un plan de remediere a terenului in coordonare cu lucrarile extinse de excavare pentru dezvoltarea prevazuta a amplasamentului

Contributia noastra la investigatiile de teren si lucrarile de remediere a amplasamentului s-au intins pe o perioada de peste sase luni. Procesul de remediere a constat in prelevarea si analiza progresiva a materialului excavat, cu scopul de a evalua solutiile de eliminare si de a documenta evacuarea materialului la unitati de tratare sau depozitare din afara amplasamentului. Materialul contaminat a fost indepartat complet din zonele afectate. AUDITECO GES a oferit Clientului asisten

Documentarea lucrarilor a inclus intocmirea de a rapoarte periodice si a unui raport descriptiv final privind modul de indeplinire a obiectivelor de remediere a amplasamentului.