Companie de nutritie animala: Documentatie tehnica pentru obtinerea Notificarii de punere in functiune

  • Companie de nutritie animala: Documentatie tehnica pentru obtinerea Notificarii de punere in functiune imagine 1

Client: Confidential

Locatie: Bucuresti, Romania

Sector: Produse Nutritionale

Servicii oferite: Documentatie tehnica pentru obtinerea Notificarii de punere in functiune

AUDITECO GES a fost contracta de catre un Client pentru a realiza documentatia tehnica necesara obtinerii Notificarii de Punere in Functiune de la Administratia Nationala Apele Romane – SGA Ilfov pentru una din locatiile sale de langa Bucuresti.

Au fost realizate vizite ale amplasamentului pentru a obtine toate informatiile necesare realizarii studiului si pentru a insoti reprezentantii autoritatii de gospodarire a apelor.

O documentatie cuprinzatoare a fost elaborata in concordanta cu legislatia in vigoare in Romania referitoare la actele de reglementare in domeniul gospodarii apelor si a inclus, printre altele:

  • Breviar de Calcul pentru a detalia volumele de apa necesare functionarii amplasamentului;
  • Plan de Combatere si prevenire a poluarilor accidentale;
  • Regulament de functionare-exploatare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Documentatia a fost transmisa Administratiei Nationale Apele Romane – SGA Ilfov care, in urma revizuirii documentatiei a emis Notificare de Punere in Functiune pentru acest amplasament.