Furnizor serviicii de telecomunicatii - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

  • Furnizor serviicii de telecomunicatii - Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor imagine 1

Client: Radiocomunicatii S.A.                                              

Localizare: Tancabesti, Romania

Sector: Servicii de telecomunicatie

Servicii oferite:  Elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

AUDITECO GES a fost contractata de catre Radiocomunicatii S.A. pentru a realiza documentatia tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru amplasamentul din localitatea Tancabesti.

Pentru elaborarea documentatiei tehnice, consultantii AUDITECO GES au efectuat o vizita pe amplasament cu scopul inspectarii situatiei existente din punct de vedere al aspectelor referitoare la gospodarirea apelor. Observatiile din teren au fost ulterior corelate cu documente relevante solicitate clientului si puse la dispozitie de catre acesta: planuri cu retelele de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate, buletine de analiza a calitatii apei uzate evacuate, rapoarte de mentenanta a echipamentelor de preepurare a apelor uzate etc.

Documentatia tehnica a fost intocmita in concordanta cu legislatia in vigoare in Romania referitoare la actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor. In urma depunerii documentatiei catre Administratia Nationala ,,Apele Romane’’ si a verificarii acesteia, Clientul a primit Autorizatia de gospodarire a apelor pentru amplasamentul din Tancabesti.