Administratie publica
Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu

Client: Primaria Comunei Malu

Locatie: Comuna Malu, judetul Giurgiu

AUDITECO a fost contractata de catre Primaria Comunei Malu pentru a realiza un Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Malu in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru acesta.

Au fost respectate toate cerintele de mediu din Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii  de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si din Ordinului de Ministru nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

O atentie deosebita a fost acordata capitolului de biodiversitate al Raportului de Mediu, avand in vedere faptul ca in apropierea comunei Malu se afla doua situri Natura 2000: ROSPA0108 Vedea – Dunare si ROSCI0088 Gura Vedei – Saica – Slobozia.

Servicii oferite

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

ro_RORomanian