Furnizor serviicii de telecomunicatii
Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

Client: Radiocomunicatii S.A

Localizare: Tancabesti, Romania

Sector: Servicii de telecomunicatie

AUDITECO a fost contractata de catre Radiocomunicatii S.A. pentru a realiza documentatia tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru amplasamentul din localitatea Tancabesti.

Pentru elaborarea documentatiei tehnice, consultantii AUDITECO au efectuat o vizita pe amplasament cu scopul inspectarii situatiei existente din punct de vedere al aspectelor referitoare la gospodarirea apelor. Observatiile din teren au fost ulterior corelate cu documente relevante solicitate clientului si puse la dispozitie de catre acesta: planuri cu retelele de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate, buletine de analiza a calitatii apei uzate evacuate, rapoarte de mentenanta a echipamentelor de preepurare a apelor uzate etc.

Documentatia tehnica a fost intocmita in concordanta cu legislatia in vigoare in Romania referitoare la actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor. In urma depunerii documentatiei catre Administratia Nationala ,,Apele Romane’’ si a verificarii acesteia, Clientul a primit Autorizatia de gospodarire a apelor pentru amplasamentul din Tancabesti.

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

ro_RORomanian