Raport de amplasament

Raportul de amplasament (RA) reprezinta o documentatie elaborata in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu, si are drept scop evidentierea starii amplasamentului, a situatiei poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei/instalatiilor supuse autorizarii si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament trebuie realizat in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (Ordinul Ministrului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu), precum si cu cerintele explicite ale autoritatii de mediu competente care coordoneaza derularea procedurii de autorizare.

In cadrul procedurii de obtinere a autorizatiei integrate, AUDITECO GES poate redacta si alte documentatii solicitate de catre autoritatea competenta de mediu: formularul de solicitare a autorizatiei integrate, alte studii/documentatii suplimentare, ce pot fi cerute in cadrul procedurii de autorizare.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului de Ministru nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, AUDITECO GES este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca in vigoare.