Studiu de risc

Riscul este definit pe scara larga ca fiind probabilitatea ca o consecinta daunatoare sa apara ca urmare a unei actiuni sau a unei conditii, si implica evaluarea combinata a pericolelor si expunerii.

Un studiu de risc este cerut de catre Agentia pentru Protectie a Mediului (APM) atunci cand s-a dovedit ca exista o poluare semnificativa pe un anumit amplasament.

Reglementari privind studiul de risc

La elaborarea evaluarii riscurilor se tine cont de reglementarile in vigoare privind protectia mediului, principalele titluri fiind urmatoarele:

 • Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;
 • Ordinul de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;
 • Ordinul de Ministru nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului.

Conditiile ce trebuie indeplinite de studiul de risc sunt stipulate in anexele A.4, A.4.1 si A.4.2. ale Ordinului de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu.

Conform Ordinului de Ministru nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, evaluarea riscului este definita ca "analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact asupra mediului".

In abordarea AUDITECO GES, evaluarea riscului implica estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale si probabilitatea unei manifestari periculoase) si calcularea riscului (incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau pentru mediul afectat).

Tipuri de evaluare a riscului

 • Evaluari ale sanatatii;
 • Evaluari ecologice.

Etapele realizarii unui studiu de evaluare a riscului includ: identificarea pericolului si formularea problemelor, analiza si caracterizarea riscului.

Factorii evaluarii riscului

Factorii evaluarii riscului tin de triada sursa-cale-receptor si sunt:

 • Pericol/sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare);
 • Calea de actionare (drumul de la sursa la tinta);
 • Tinta/receptor (obiectivele asupra carora se actioneaza).

Elemente caracteristice

In cadrul elaborarii evaluarilor de risc trebuie sa se tina cont de urmatoarele elemente caracteristice:

 • riscul chimic;
 • riscul carcinogen;
 • riscul epidemiologic;
 • riscul contaminarii nucleare;
 • riscul aparitiei fenomenelor naturale.

Ca rezultat al evaluarii riscului, este posibil sa se identifice si sa se prioritizeze acele riscuri care sunt inacceptabile. In aceste cazuri, atunci cand exista posibilitatea, se pot propune masuri de remediere si/sau de implementare a monitorizarii adecvate, pentru a aduce la niveluri acceptabile sau tolerabile, orice risc prezentat de unul sau mai multi contaminanti pentru sanatatea umana si/sau pentru mediu. Un studiu de evaluare a riscurilor ar trebui sa propuna masuri fezabile din punct de vedere tehnic si economic, fara a respinge obiectivul principal al studiului.