Andreea CALIN

Andreea Calin este Principal Consultant in cadrul Departamentului Tehnic al companiei.

Andreea a absolvit cursurile Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, specializarea „Controlul si Expertiza Produselor Alimentare” din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti și a urmat programul de studii universitare de master „Chimie Alimentara” din cadrul aceleasi facultati.

Inainte de a face parte din echipa AUDITECO, a lucrat ca inginer chemist al unui laborator chimic din Bucuresti, avand experienta in efectuarea analizelor chimice de mediu (pH, conductivitate, conţinut de oxigen, TDS, MTS, substanţe extractibile, TPH, anioni, metale, amoniu, fosfor, substanţă uscată, BTEX, fracţii petroliere, pierdere la calcinare, reziduu fix) pentru apă freatică, ape uzate, ape de suprafaţă, sol, nămoluri, deşeuri. Apoi a devenit sef al acestui laborator, avand ca sarcini si organizarea si coordonarea intregii activitati a laboratorului de analize (personal, metode utilizate, instructiuni de lucru, echipamente, reactivi, clienti, prelevare de probe, furnizori, sistem de management).

In cadrul AUDITECO, Andreea este implicata in realizarea studiilor de mediu de nivel I si II si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii autorizatiilor, acordurilor si avizelor de mediu.

Andreea a urmat cursuri de perfecționare in domeniile mediului “Manager de calitate (ISO 9001:2015), “Responsabil de mediu” si in domeniile tehnologii de remediere si transportul si dispersia contaminantilor.