Managementul apelor

In abordarea AUDITECO GES, optimizarea managementului apelor la nivelul organizatiilor se bazeaza pe aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si a celor mai bune tehnici disponibile. Optimizarea managementului apelor are ca scop identificarea celor mai eficiente solutii de reducere a consumului de apa si a concentratiilor de poluanti in apele uzate evacuate.

AUDITECO GES va propune o analiza a sistemului managementului apelor la nivelul organizatiei focalizata pe:

  • Realizarea bilantului cantitativ si calitativ al apelor, in scopul identificarii celor mai eficiente masuri de imbunatatire a managementului apelor, respectiv micsorarea consumului de resurse si reducerea continutului de poluanti din apele uzate;
  • Evaluarea tehnica si financiara a alternativelor de imbunatatire a managementului apelor;
  • Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea Acordului de preluare a apelor uzate;
  • Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea Avizului/Autorizatiei de Gospodarire a Apelor;
  • Realizarea studiilor hidrogeologice.