Managementul deseurilor

Managementul deseurilor include activitatile de colectare, transport, tratare, reciclare si depozitare a deseurilor si are ca scop reducerea efectului lor asupra sanatatii oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat, precum si economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea partilor recuperabile.
In Romania activitatea de gestionare a deseurilor este reglementata de Legea nr. 211/2011, care transpune o serie de directive ale Consiliului Europei.

In domeniul managementului deseurilor, abordarea AUDITECO GES are in vedere urmatoarele aspecte:

  • Diminuarea cantitatilor de deseuri generate si evacuate in mediul inconjurator, incluzand implementarea principiilor legate de reducerea la sursa, colectarea selectiva, reciclarea, refolosirea si valorificare deseurilor;
  • Externalizarea serviciilor de consultanta privind evidenta deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje;
  • Identificarea posibilitatilor de valorificare si/sau eliminare eficienta a deseurilor generate de diverse activitati;
  • Adaptarea practicilor de management astfel incat sa poata fi respectate cerintele legale privind gestionarea deseurilor.