Obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

Activitatea de elaborare de studii, proiecte, lucrari de executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor se poate face numai de unitati specializate certificate de ministerul de specialitate.

AUDITECO GES a obtinut Certificatul de atestare nr. 62 valabil pana la 05.08.2016, emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in baza caruia poate elabora documentatii tehnice necesare obtinerii avizului si/sau autorizatiei de gospodarire a apelor.