Supervizarea lucrarilor de remediere

In cadrul proiectelor complexe de decontaminare specialistii nostri asigura deplina conformare a lucrarilor de remediere cu cerintele legale de mediu si respectarea in tocmai a cerintelor impuse executantului prin caietul de sarcini si proiectul tehnic de decontaminare.

AUDITECO GES ofera urmatoarele servicii pe perioada executarii lucrarilor de remediere:

  1. Supervizarea lucrarilor de decontaminare prin asigurarea respectarii etapelor din cadrul proiectului tehnic si a calitatii lucrarilor;
  2. Prelevarea probelor de apa si sol, etichetarea si depozitarea corespunzatoare si transmiterea lor catre laboratorul subcontractat pentru realizare analizelor fizico-chimice;
  3. Acordarea de asistenta tehnica pe teren pentru rezolvarea unor probleme punctuale ce pot aparea pe parcursul desfasurarii lucrarilor;
  4. Elaborarea rapoartelor lunare privind progresul lucrarilor;
  5. Efectuarea vizitelor la depozite de deseuri unde se transporta si depoziteaza solul contaminat (daca este cazul);
  6. Realizarea raportului final, incluzand date ce certifica faptul ca terenul contaminat a fost adus la starea sa initiala si factorii de mediu respecta parametrii impusi de legislatia in vigoare pentru tipul de folosinta ulterioara a terenului.