Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu

  • Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu imagine 1
  • Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu imagine 1
  • Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu imagine 1
  • Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu imagine 1
  • Administratie publica - Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Malu, judet Giurgiu imagine 1

Client: Primaria Comunei Malu

Locatie: Comuna Malu, judetul Giurgiu

Servicii oferite: Raport de Mediu

AUDITECO GES a fost contractata de catre Primaria Comunei Malu pentru a realiza un Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Malu in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru acesta.

Au fost respectate toate cerintele de mediu din Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii  de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si din Ordinului de Ministru nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

O atentie deosebita a fost acordata capitolului de biodiversitate al Raportului de Mediu, avand in vedere faptul ca in apropierea comunei Malu se afla doua situri Natura 2000: ROSPA0108 Vedea – Dunare si ROSCI0088 Gura Vedei - Saica – Slobozia.