Managementul Deseurilor

Managementul deseurilor include activitatile de colectare, transport, tratare, reciclare si depozitare a deseurilor si are ca scop reducerea efectului lor asupra sanatatii oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat, precum si economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea partilor recuperabile.
In Romania activitatea de gestionare a deseurilor este reglementata de Legea nr. 211/2011, care transpune o serie de directive ale Consiliului Europei.

In domeniul managementului deseurilor, abordarea AUDITECO are in vedere urmatoarele aspecte:

 • Diminuarea cantitatilor de deseuri generate si evacuate in mediul inconjurator, incluzand implementarea principiilor legate de reducerea la sursa, colectarea selectiva, reciclarea, refolosirea si valorificare deseurilor;
 • Externalizarea serviciilor de consultanta privind evidenta deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje;
 • Identificarea posibilitatilor de valorificare si/sau eliminare eficienta a deseurilor generate de diverse activitati;
 • Adaptarea practicilor de management astfel incat sa poata fi respectate cerintele legale privind gestionarea deseurilor.

Detalii de contact

Mai jos gasiti datele noastre de contact!

Contacteaza-ne

  Numele AUDITECO a fost format prin abrevierea a doi termeni: „audit” si „ecologie”, termeni ce ilustreaza domeniul nostru de activitate

  Contact

  Follow Us On

  © AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

  Web Design by Danco Vision

  ro_RORomanian