Anunt angajare

AUDITECO GES RECRUTEAZA
SENIOR CONSULTANT DE MEDIU

Funcția: Senior consultant de mediu  
Nivel: Mediu - avansat (experiență minimă de 2 ani in domeniu; 3-5 ani reprezintă un avantaj)

Specializare: Protecția Mediului

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE:

 • Cunoștințe solide privind cerințele legislative din domeniul protecției mediului;
 • Experiență în elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea actelor de reglementare din domeniul protecției mediului (notificări, memorii de prezentare, rapoarte privind impactul asupra mediului, rapoarte de amplasament, formulare de solicitare etc.);
 • Cunoștințe solide privind managementul deșeurilor;
 • Abilități foarte bune de redactare și vorbire în limba română și engleză;
 • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare, corecte și concise;
 • Adaptabilitatea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei de proiect;

RESPONSABILITĂȚI:

Implicarea activă în realizarea proiectelor de mediu, precum:

 • Elaborare de studii de mediu conform legislației de mediu în vigoare în România sau conform cerințelor clientului;
 • Proiecte și consultanță specifică legate de obținerea actelor de reglementare din domeniul protecției mediului (avize/acorduri/autorizații (integrate) de mediu) sau din domeniul gospodăririi apelor;
 • Evaluarea conformării clienților cu legislația de mediu și alte cerințe relevante (normative, standarde, ghiduri specifice industriei respective etc.);
 • Realizarea de registre legale în domeniul protecției mediului pentru clienți din diverse industrii;
 • Proiecte legate de managementul deșeurilor și managementul apelor;
 • Realizarea de evaluări de mediu conform unor standarde internaționale (environmental due diligence assessments)ș
 • Realizarea de audituri de conformare legislativă de mediu.

CERINȚE OBLIGATORII:

 • Absolvent al unei facultăți de profil:  Ingineria mediului/Geografie/ Geologie/ Biologie/ Hidrotehnică/Construcții/Chimie industrială/Îmbunătățiri funciare;
 • Bună cunoaștere a limbii engleze (cel puțin nivel B1 - înțelegere/vorbire/scriere, cu disponibilitate de perfecționare);
 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office;
 • Disponibilitate pentru deplasări în țară;
 • Permis auto: categoria B;
 • Disponibilitate de angajare imediată.

CALITĂȚI APRECIATE:

Abilitați de lucru în aplicații GIS, aptitudini pentru munca în echipă, dorință de autoperfecționare, voință de realizare profesională, fire optimistă, comunicativă.

BENEFICII:

 • Pachet salarial dinamic +  bonusuri;
 • Implicare în proiecte de mediu de mare anvergură;
 • Lucru în echipe internaționale de consultanți;
 • Mediu de lucru cu mare potențial de dezvoltare profesională și personală;
 • Program flexibil (telemuncă);
 • Colectiv tânăr;
 • Transparență și libertate de decizie.

Candidații interesați pot trimite până la data de 15.02.2023 un CV însoțit de o scrisoare de intenție și de o fotografie la adresa resurse.umane@auditeco.ro.

Numai candidații selectați vor fi invitați la un interviu, a cărui data va fi stabilita de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate. Nu vor fi luate in considerare candidaturile care nu vor îndeplini condițiile minimale solicitate în specificațiile postului.

Compania își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Incarca CV