Cosmin Neniu

Cosmin Neniu este Principal Consultant in cadrul Departamentului Tehnic al companiei.

Cosmin a absolvit cursurile Facultății Ingineria Sistemelor Biotehnice, specializarea „Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologie”, din cadrul Universității Politehnica din București și urmează programul de studii universitare de master „Inginerie și Managementul în Protecția Mediului” din cadrul aceleași facultăți.

Cosmin are experiența în realizarea investigațiilor de mediu nivel I și II, elaborarea documentațiilor tehnice din domeniul gospodăririi apelor și a auditorilor de conformare legislativă de mediu și a fost implicat activ în supervizarea activităților de biodiversitate în cadrul unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii. De asemenea, a realizat diverse proiecte în domeniul sănătății și securității ocupaționale (rapoarte de securitate, PPAM-uri, documentații SEVESO).

Cosmin este fluent in limba engleza și are cunoștințe de limba franceză și spaniolă. El a urmat cursuri de perfecționare in domeniile mediu, SSM, management de proiect (responsabil de mediu, evaluator al riscurilor SSM, manager de proiect).