Mihai IOSIF

Mihai Iosif este Manager in cadrul Departamentului Tehnic al companiei.

Mihai a absolvit cursurile Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti, fiind licentiat in domeniul Stiinta Mediului si a urmat programul de studii universitare de master “Evaluarea Integrata a Starii Mediului” din cadrul aceleiasi facultati.

Mihai are o experienta in realizarea investigatiilor de mediu de nivel I si II, auditurilor de conformare legislativa si corporativa de mediu, auditurilor de mediu pentru tranzactionari (due diligence), studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, managementul deseurilor si a documentatiilor tehnice din domeniul gospodaririi apelor. A fost implicat si in implementarea proiectelor privind certificarea cladirilor verzi, avand atestat de LEED Green Associate and BREEAM SQE.

Cunoaste foarte bine legislatia de mediu in vigoare in Romania si a coordonat si implementat proiecte pentru companii ce operează in diverse industrii: investitii imobiliare, petrol si gaze, constructii, auto, productia de energie din surse regenerabile si neregenerabile etc.

Mihai vorbeste fluent limba engleza si cunoaste bine limba franceza. El a urmat cursuri de perfectionare in diverse domenii: audit de mediu, managementul deseurilor si sanatate si securitate in munca.